Publikationer

Tillbaka

Drogförebyggande arbete

 • Att arbeta tobakspreventivt med ungdomar. Utvärdering av tre projekt som delvis finansierats av Statens folkhälsoinstitut
 • Compass. Slutrapport från ett förebyggande skolprojekt. Anita Boij & Zelma Fors
 • Drogvanor i årskurs 9 Skara 2008 (för undersökningen ansvarade Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning)
 • Drogvanor i årskurs 9 i grundskolan och årskurs 2 i gymnasiet, Skövde 2008 (för undersökningen ansvarade Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning)
 • Drogvanor i gymnasiet, år 2 Skara 2010 (för undersökningen ansvarade Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning)
 • Kunskapsförsörjning och samordning om tobak. Utvärdering av ett projekt i Göteborgs stad (utgiven av Göteborgs stad, Miljöförvaltningen)
 • Tobaksfri skola 2.0. Utvärdering av A Non Smoking Generations nationella implementerings- och metodprojekt
 • Tobaksfri grundskola – fem år senare. Utvärdering av vad som finns kvar på skolorna av ett flerkomponentsprogram
 • Tobaksfri gymnasieskola. Utvärdering av ett utvecklingsprojektet för framtagandet av ett flerkomponentsprogram
 • Tobaksprevention och invandrargrupper. Utvärdering av ett fortsättningsprojekt i Göteborgs stad. (utgiven av Göteborgs stad, Miljöförvaltningen)
 • Tobakspreventiva insatser i mångkulturell miljö. En intervjuundersökning om kunskap och attityder. (utgiven av Göteborgs stad, Miljöförvaltningen)
 • Ungdomars hälsa och drogvanor 2011. Undersökning i Gullspång, Mariestad och Töreboda
 • Ungdomars hälsa och drogvanor 2008. En undersökning bland niondeklassare i sju kommuner i Skaraborg
 • Ungdomars hälsa och drogvanor i Vara 2009. Undersökning bland niondeklassare
 • Ungdomars hälsa och drogvanor. En undersökning bland niondeklassare i sex kommuner i Skaraborg år 2002
Drogförebyggande arbete