Start

Så fort tiden går!
År 2015 startade Veta Mera Boij AB som en fortsättning av tidigare arbete i A Boij AB. Vi har under åren haft många spännande och lärorika uppdrag inom välfärdsområdet.

Vi har till exempel utvärderat Varbergs kommuns verksamhet för seniorer – Aktiv senior – under fyra år. Verksamheten fortsatte trots pandemin och den fick mycket goda omdömen av seniorerna.

I Region Kronoberg utvärderade vi deras projekt ’Fimpar du – fimpar jag’ som syftade till att ta fram och testa en modell för tobaksavvänjning bland unga. Modellen togs fram tillsammans med målgruppen och var också omtyckt av dem.

Vi har också gjort många utvärderingar för Hushållningssällskapet inom deras matområde. Hushållningssällskapet har genom åren genomfört många framgångsrika projekt. 

De senare åren har vi utvärderat deras framtagande av olika appar; såsom GoGlad, MatFröjd och MatGlad-helt-enkelt.

En annan stor uppdragsgivare har varit A Non Smoking Generation. Vi har fått följa med på deras resa med att ta fram tobaksförebyggande program för grundskola och gymnasium med tillhörande utbildningar för rektorer och skolpersonal. Det utmynnade i programmet ’Tobaksfri Skoltid’.

 

heart

 

 

Våra uppdrag har haft olika omfattning i tidsåtgång, tidslängd och komplexitet. Uppdragen har skett på lokal, regional, nationell och internationell nivå. Till uppdragsgivarna hör de flesta kommunerna i Skaraborg, Göteborgs stad, Avesta kommun, Varbergs kommun, Skaraborgs Kommunalförbund, Fyrbodals Kommunalförbund, FoU i Väst/GR, Hushållningssällskapet, A Non Smoking Generation, Region Kronoberg, Region Gotland, Västra Götalandsregionens Folkhälsokommitté med flera.

Genom åren har många människor deltagit i våra intervjuer i åldrarna 10–85 år med olika bakgrund och funktioner. Det har varit regionråd, personer med missbruksproblem, lärare, föräldrar, socionomer, elever, chefer, anhöriga… Deras berättelser har berört och gjort avtryck i utvärderingar och utredningar. Det är också tusentals som svarat på våra enkäter. Det är ett förtroende att så många har tagit sig tid att svara. Totalt blev det ett 140-tal uppdrag och ett 170-tal rapporter och PM.

Nu när Anita Boij går i pension väljer vi att lägga ner företaget. Vi vill tacka alla uppdragsgivare och deltagare i de olika uppdragen för förtroendet! Vi är tacksamma för alla goda möten, inspirerande samtal och fördjupad kunskap inom samhällets välfärdsområde.

 

 

Vi önskar er alla en

GOD JUL & ETT GOTT NYTT ÅR!

Anita, Erik & Simon Boij