Våra Tjänster

Välfärdsområdet

I såväl offentliga som privata verksamheter behövs ofta kunskap om hur en viss del inom verksamheten eller ett särskilt projekt fungerar, om det fungerar som det var tänkt och fungerar väl utifrån olika perspektiv. Ibland kan denna kunskap hämtas internt, men ibland behövs också externt utredningsstöd.

Veta Mera erbjuder tjänster som antingen kan genomföras för en enskild uppdragsgivare eller i samverkan mellan flera uppdragsgivare. Det som bland annat erbjuds är:

  • Utvärderingar av olika projekt och verksamheter
  • Undersökningar riktade till exempelvis kunder, medarbetare och brukare
  • Utredningar om olika arbetslivsfrågor och tillhandahållande av åtgärdsförslag
  • Konsultation i samband med projektansökningar eller projektbeskrivningar; hur de kan skrivas, vad som är rimligt att kunna genomföra med mera.

Flera av dessa tjänster utmynnar i skriftliga rapporter och muntliga redovisningar. Om rapporterna ska vara som ett enkelt PM eller ett tryckt häfte avgörs helt i samråd med uppdragsgivaren.

Together