Publikationer

Tillbaka

Socialtjänst, omsorg, omvårdnad och rehabilitering

 • Anhörigstöd i Skaraborg. Utvärdering av ett samverkansprojekt mellan 15 kommuner, primärvård och sjukhus år 2006–2009 (utgiven av Skaraborgs Kommunalförbund Socialtjänst FoU)
 • Anhörigstödet i Falköping, Grästorp och Tidaholm. Utvärdering av tre projekt år 2007–2009
 • Anhörigstöd i Hjo kommun. Utvärdering av ett projekt år 2007 – 2009
 • Att få Chansen igen. Slutrapport från utvärderingen av samverkansprojektet Chansen i Falköping
 • Boendetrappan i Mariestad och gemensamt Beroendecentrum för Mariestad, Töreboda och Gullspång. Utvärdering av två projekt inom beroendevården år 2008–2010
 • Boendetrappan i Lidköping. Utvärdering av en heltäckande vårdkedja för missbrukare på hemmaplan år 2006–2009 (utgiven av Skaraborgs Kommunalförbund FoU)
 • Bra bostäder för äldre i Lidköpings kommun. Utvärdering av ett projekt finansierat av Hjälpmedelsinstitutet
 • Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism. Utvärdering av EU-projektet Black & White i Skövde (utgiven av Skaraborgs Kommunalförbund FoU)
 • Den svåra konsten att utveckla vård och omsorg till demenssjuka. Slututvärdering av ett projekt i Mölndals stad. (Utgiven av FoU Väst/GR)
 • ”Det gynnar både barnen och området”. Utvärdering av Studiefrämjandets verksamhet för utsatta grupper i Lidköping
 • Doris i fokus? Kartläggning av hälsofrämjande insatser för barn till föräldrar med långvarigt försörjningsstöd i Skara kommun.
 • Edvin i fokus. Utvärdering av ett gemensamt arbete för barn och unga i Skara kommun
 • En socialt ansvarstagande räddningstjänst. Utvärdering av Ungdomsbrandkåren Backdraft i Falköping
 • Fältverksamheten i Lidköping. Utvärdering av olika intressenters åsikter och uppfattningar
 • Förslag om ett FoUU-arbete i formaliserad samverkan mellan folkhälsoenheten, hälso- och sjukvårdsförvaltningen samt socialförvaltningen i Gotlands kommun
 • Föräldrastöd i Fyrbodal. Utvärdering av Hälsokällans samverkansprojekt år 2007-2011
 • Kvinnofridsarbetet i Götene och Lidköpings kommuner. Utvärdering av ett ettårigt utvecklingsprojekt
 • Livet blir bättre. Utvärdering av verksamheten med personliga ombud i Skaraborg år 2002–2006. (utgiven av Skaraborgs Kommunalförbund Socialtjänst FoU)
 • Medlingsverksamhet och stöd till unga brottsutsatta. Utvärdering av en verksamhet och ett projekt i Västra Skaraborg
 • Missbruksvård i Lidköpings kommun. Uppföljning av utredning, beviljade insatser och eftervård
 • När minnet sviktar och stödbehoven ökar. Delutvärdering av ett projekt om vård och omsorg för demenssjuka i Mölndals stad (utgiven av FoU i Väst/GR)
 • Projektet ”Hemmaplanslösningar i Götene kommun”. Utvärdering år 2010 – 2011. (utgiven av Skaraborgs Kommunalförbund Socialtjänst FoU)
 • ”På väg” i Töreboda kommun. Utvärdering av ett projekt inom äldreomsorgen. (utgiven av Skaraborgs Kommunalförbund Socialtjänst FoU)
 • Rehabilitering på väg. En pilotstudie av effekterna av rehabilitering för individer med stressrelaterade symtom vid Mössebergs Rehabcenter i Falköping. Hugo Westerlund & Anita Boij
 • Salutogent nätverk i Skaraborg. På väg till känsla av sammanhang? (utgiven av Skaraborgs Kommunalförbund FoU)
 • Samverkansmodell för samhällsorientering riktad till nyanlända i Fyrbodal. Utvärdering av ett interkommunalt utvecklingsprojekt
 • Stöd till personer med missbruk i Lidköpings kommun år 2015. Utvärdering av förändringar och insatser fem år senare
 • Utveckling av spelberoendebehandling. Utvärdering av ett projekt på Beroendecentrum, Mariestad
 • Äldres livssituation och behov av stöd. Undersökning i Hjo kommun bland personer födda år 1928 eller tidigare
 • Äldres livssituation och behov av stöd i Karlsborgs kommun. Undersökning bland personer födda år 1923 och 1928
DemensHälsofrämjande insatser