Publikationer

Tillbaka

Skola och utbildning

 • Att leva med både diabetes och celiaki. Undersökning om familjernas livssituation och tankar kring en föräldrautbildning i Västra Götaland
 • Att stärka föräldraskapet. Uppföljning av insatser riktade till föräldrar med barn i grundskolans år 7, Gotlands kommun
 • Barnmatsinformation på teckenspråk. Utvärdering av en matutbildning för barndomsdöva föräldrar
 • Delutvärdering av Mateko. En satsning för ökat användande av ekologiska livsmedel i storhushåll. Joacim Andersson & Anita Boij
 • Den nationella kampanjen Hitta stilen. Utvärdering med ett elevperspektiv år 2008 – 2009
 • Fokus Matglädje. Utvärdering av Hushållningssällskapets nationella projekt om att öka matglädjen i den offentliga måltiden
 • Föräldrautbildning om mat för överkänsliga barn. Utvärdering av deltagares och projektlednings åsikter om utbildningen
 • Integrationsfrämjande konsumtionsutbildning. Utvärdering av en utbildningsmodell för invandrade småbarnsfamiljer
 • Kognitivt pedagogiskt förhållningssätt. Utbildningsprojekt för baspersonal inom hälso- och sjukvårdens psykiatri och kommunernas socialpsykiatri i Skaraborg (utgiven av Skaraborgs Kommunalförbund FoU)
 • Livsstil och hälsa. Utvärdering av ett pilotprojekt inriktat på elever, skolpersonal och föräldrar i grundskolans år 5–7
 • Matstart. Utvärdering av en matutbildning för småbarnsföräldrar. Anita Boij & Agneta Zetterlund
 • Mindre Matsvinn. Utvärdering av Hushållningssällskapets nationella projekt
 • Nyckelhålet på restaurang. Utvärdering av restaurangchefers åsikter om Hushållningssällskapets nysatsning
 • Smarta Matval. Utvärdering av matutbildningar för småbarnsföräldrar samt personal i förskolan inom Uppsala län
 • Stödet till familjer med barn som har både diabetes och celiaki. Undersökning om familjernas samhällsstöd och tankar kring en nationell föräldrautbildning
 • Studerandes trivsel och lärande. Sammanställning av en studerandeenkät genomförd vid Vuxenutbildningen i Falköping
 • Vad betyder livsmedelsmärkningen? Utvärdering av en regional försöksstudie för småbarnsföräldrar med invandrarbakgrund
 • Våga – Vinn. Utvärdering av en kompetenssatsning i Karlsborgs kommun som finansierats av Socialstyrelsen
Skola och utbildning