Publikationer

Tillbaka

Folkhälsa och miljö

 • Att göra barnkonventionen känd och använd i Götene kommun. Utvärdering av ett utvecklingsarbete år 2010
 • En meningsfull ålderdom. Undersökning i Skövde kommun av äldres tankar kring boende, omvårdnad och IT-teknologi
 • Folkhälsoakademin. Utvärdering av ett samarbetsprojekt mellan Västra Götalandsregionen i Sverige och Zemgale planeringsregion i Lettland. Anita Boij med flera
 • Hälsofrämjande fysisk aktivitet. Kartläggning av sådan verksamhet i grundskola och gymnasium på Gotland
 • Kraftsamling mot klamydia i Skaraborg. Utvärdering av gymnasieelevernas uppfattningar
 • Kraftsamling mot klamydia i Trestadsområdet. Utvärdering av gymnasieelevernas uppfattningar
 • Skolmaten i Hjo kommun. Elevers matvanor och åsikter om skolmaten i år 3, 6 och 9
 • Kultur- och fritidsvanor i Gullspångs kommun. Undersökning av olika åldersgruppers vanor, intressen och hälsa
 • Skolmaten i Hjo, Mariestad, Skövde, Tibro och Töreboda år 2010
 • Skolmaten i Hjo, Mariestad, Tibro och Töreboda år 2013
 • Skolmaten i Karlsborg år 2015
 • Skolmaten i Gullspång, Hjo, Mariestad, Tibro och Töreboda år 2016
 • Skolmatsundersökning. Elevers matvanor och åsikter om skolmaten i en 6–9 skola i Töreboda
 • Vem vill satsa på biogas?! Utvärdering av ett nationellt projekt om biogasanläggningar på gårdsnivå
 • Äta för livet. Undersökning av uppfattningar om skolmaten bland elever, lärare och föräldrar i Skövde kommun
Folkhälsa