Publikationer

Tillbaka

Arbetsmiljö, kvalitetsarbete och organisationsförändringar

 • Församlingssammangåenden i Visby stift. Utvärdering av klockares, ordförandes, kyrkoherdars och stiftslednings åsikter
 • Kvalitetsarbete som nödvändighet. Slutrapport från utvärderingen av det BRUK-baserade kvalitetsarbetet i förskola och grundskola, Vänersborgs kommun
 • Kvalitetsarbete som process eller tvång. Delrapport 2 från utvärderingen av det BRUK-baserade kvalitetsarbetet inom förskola och grundskola i Vänersborg
 • Kvalitetsarbete i förskola och grundskola, Vänersborg. Delrapport 1 av det påbörjade BRUK-baserade kvalitetsarbetet
 • Ljudmiljön inom förskolan. Kartläggning av två förskolor i Skövde kommun inför ett pedagogiskt pilotprojekt
 • Missbruksvård i Lidköpings kommun. Uppföljning av utredning, beviljade insatser och eftervård
 • Stöd till barn och familjer i Lidköpings kommun. Uppföljning av utredning och beviljade insatser
 • Stöd till ungdomar i Lidköpings kommun. Uppföljning av utredning och beviljade insatser
 • ”Tillit och förtroende skapar samverkan”. Utvärdering av ledningsstrukturen för samverkan mellan kommuner och region i Västra Götaland
 • ”Tillsammans blir vi starkare”. Utvärdering av FoU Fyrbodal
 • Unga som varken arbetar eller studerar. Utvärdering av kommunens verksamhet för att förebygga och minska ungdomsarbetslösheten
Arbetsmiljö